Lilliehorn Konsult ABVälkommen till Lilliehorn konsult

I januari 1999 startade jag mitt företag - Lilliehorn konsult - med affärsidén "att bistå bransch- organisationer samt bygg- och fastighetsföretag inom arbets-områdena teknik, miljö och fastighetsförvaltning".

 

Nu har jag arbetat mer än tjugo år med hela bygg- och fastighetssektorn som arbetsgivare.

Kretsloppsrådet var under många år, fram till att Kretsloppsrådet lades ner 2012, min viktigaste uppdrgsgivare och basen för min verksamhet. Sekreterarrollen innebär många spännnade arbetsuppgifter. Allt från att skriva remissvar på utredningar och uppvakta politiker till att organisera möten och konferenser.

 

Aff - Forum för förvaltning och service, var under många år ett viktig uppdrag. Jag hade förmånen att få vara en av projektledarna när Aff-systemet utvecklades i början av 1990-talet och var mellan 1996 och 2008 sekreterare i Aff-kommittén.

 

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB, där jag är delägare, är en plattform för att arbeta med PCB-frågor. Se websidan www.sanerapcb.nu!

Per Lilliehorn > Lilliehorn Konsult AB > Drottninggatan 33, 2tr > 111 51 Stockholm > +46-70-991 83 56


per@lilliehorn.se