Lilliehorn Konsult AB


Centrumledare

"Den hållbara staden"


Vintern 2013/2014 och vintern 2014/2015 undervisade jag på Folkuniversitetets kurs för Centrumledare. Mitt avsnitt hade rubriken "Den hållbara staden".Per Lilliehorn > Lilliehorn Konsult AB > Drottninggatan 33, 2tr > 111 51 Stockholm > +46-70-991 83 56


per@lilliehorn.se