Lilliehorn Konsult AB

Centrumledare

"Den hållbara staden"

Hjälpmedel:

Vintern 2013/2014 och vintern 2014/2015 undervisade jag på Folkuniversitetets kurs för Centrumledare. Mitt avsnitt hade rubriken "Den hållbara staden".

 

Här nedan hittar du tips på litteratur med mera, se länkar, som kan vara av värde för dig som studerar denna kurs.

Litteraturtips, byggnadshistoria, stadsplanering:

Hustyper, byggnadsteknik m m

Kunskapsbank fastighetsföretagande:

Per Lilliehorn > Lilliehorn Konsult AB > Drottninggatan 33 > 111 51 Stockholm > +46-70-991 83 56

 

per@lilliehorn.se