Lilliehorn Konsult AB


Folkuniversitetet

"Diplomerad fastighetsförvaltare"

hösten 2011 + våren 2012/termin 2

Våren 2012 började jag att undervisa på Folkuniversitetet utbildning "Diplomerad fastighetsförvaltare"


Min del av kursen är att undervisa i avsnittet "Byggnadsobjekt och byggprocesser"

Per Lilliehorn > Lilliehorn Konsult AB > Drottninggatan 33, 2tr > 111 51 Stockholm > +46-70-991 83 56


per@lilliehorn.se