Lilliehorn Konsult AB


Folkuniversitetet

"Diplomerad fastighetsförvaltare"

hösten 2012 + våren 2013/termin2

Våren 2013 fortsatte jag att undervisa på kursen "Diplomerad fastighetsförvaltare".

Per Lilliehorn > Lilliehorn Konsult AB > Drottninggatan 33, 2tr > 111 51 Stockholm > +46-70-991 83 56


per@lilliehorn.se

Kunskapsbank fastighetsföretagande:

Föreläsningar

Föreläsning 1, 7 februari, kursintroduktion

Uppsatsdisposition

Tekniska arbetsuppgifter

Administrativa arbetsuppgifter

Föreläsning 2, 12 februari, Så byggdes husen - byggteknik

Föreläsningen baseras i huvudsak på

"Hur husen byggdes 1880 - 2000"

Byggnaden som system

Föreläsningen baseras i huvudsak på

"Hur husen byggdes 1880 - 2000"

"Varmt och vädrat"


Byggnaden som system

Föreläsning 5, 5 mars, Underhållsplanering

Plan- och Bygglagen (PBL), kompendium

Plan- och Bygglagen (PBL)

Boverkets Byggregler (BBR)

Miljöbalken


Arbetsmiljölagen


BasP/BasU

Föreläsning 7, 12 mars, Fastighetsägarens ansvar

Föreläsning 8, 14 mars, Hållbarhet, kvalitet och miljö 1

- Introduktion

Föreläsning 9, 19 mars, Hållbarhet, kvalitet och miljö 2

- Att välja byggmaterial

Val av byggmaterial

- Energieffektivisering 1

Föreläsning 10, 21 mars, Hållbarhet, kvalitet och miljö 3 

- Energieffektivisering 2

Föreläsning 11, 26 mars, Projektledning mm

- Byggprocessen i ett ombyggnadsprojekt

Föreläsning 12, 9 april, Entreprenadrätt, föreläsning

- Här kommer jag inte att lägga ut några dokument!

Föreläsning 13, 11 april, Entreprenadrätt, övning

- Här kommer jag inte att lägga ut några dokument!

Föreläsning 14, 16 april, Aff 2

- Upphandling av förvaltningstjänster

Föreläsning 15, 28 maj,

- Kvarstående frågor

- Sammanfattning av delkursen "Byggnadsobjekt och byggprocesser"

Föreläsning 16, 30 maj, Uppsatsseminarium

Korta presentationer av elevernas projekt