Lilliehorn Konsult AB


Folkuniversitetet

"Diplomerad fastighetsförvaltare"

hösten 2013 + våren 2014 

Hösten 2013 fortsätter jag att undervisa på Folkuniversitetets kurs "Diplomerad fastighetsförvaltare". Se länk!

Per Lilliehorn > Lilliehorn Konsult AB > Drottninggatan 33, 2tr > 111 51 Stockholm > +46-70-991 83 56


per@lilliehorn.se

Föreläsningar

Föreläsning 1, torsdag 12 september, introduktion till delkursen

AFF 1 - Aff-systemet och objektsbeskrivningen

Föreläsning 2, tisdag 24 september, Så byggdes husen

- byggteknik

Föreläsningen baseras i huvudsak på

"Hur husen byggdes 1880 - 2000"

Byggnaden som system

Föreläsning 3, torsdag 26 september, Så byggdes husen

- installationsteknik

Föreläsningen baseras i huvudsak på

"Hur husen byggdes 1880 - 2000"

"Varmt och vädrat"


Byggnaden som system

Föreläsning 4, tisdag 1 oktober, Byggnaden som system

- vanliga fel och brister

Föreläsning 5, torsdag 3 oktober, Underhållsplanering

Föreläsning 6, tisdag 8 oktober, Energieffektivisering 1

Föreläsning 7, torsdag 10 oktober, Energieffektivisering 2 

Föreläsning 8, tisdag 15 oktober, PBL mm

- Plan- och bygglagstiftningen

- Miljölagstiftningen

- Arbetsmiljölagstiftningen

Föreläsning 9, torsdag 17 oktober, Fastighetsägarens ansvar

Föreläsning 10, tisdag 25 mars, Hållbarhet, kvalitet och miljö 1

Introduktion, begreppet hållbarhet 


Miljökvalitetsmålen


Miljöanpassat byggande, prel 

Gröna hyresavtal

Livscykelbedömningar


Avfall/restprodukter 

Radon, prel

PCB, prel

Föreläsning 11, torsdag 27 mars, Hållbarhet, kvalitet och miljö 2

- Att välja byggmaterial m m

Praktisk övning med Byggvarubedömningen.

Ta med egna bärbara datorer!

Föreläsning 12, tisdag 1 april, Entreprenadrätt, föreläsning

- Här kommer jag inte att lägga ut några dokument!

Föreläsning 13, torsdag 3 april, Entreprenadrätt, övning

- Här kommer jag inte att lägga ut några dokument!

Föreläsning 14, tisdag 8 april, AFF 2

Besiktningsövning, miljöstatusmetoden.

- Här kommer jag inte att lägga ut några dokument!

Föreläsning 15, torsdag 10 april, Projektledning

- Byggprocessen i ett ombyggnadsprojekt

Föreläsning 16, tisdag 22 april, Samarbetsformer hyresvärd/hyresgäst

Föreläsning 17, torsdag 24 april

- Upphandling av förvaltningstjäster

Föreläsning 18, tisdag 6 maj, Servicemannaskap

Ove Nordqvists gästföreläsning 1, tisdag 13 maj

Föreläsning 19, torsdag 15 maj, Samarbete genom tjänster/avtal

Ove Nordqvists gästföreläsning 2, tisdag 20 maj

Torsdag 22 maj - Avslutning!

Korta presentationer av elevernas projekt