Lilliehorn Konsult AB

Folkuniversitetet

"Diplomerad fastighetsförvaltare"

våren 2012 + hösten 2012/termin 2

Hösten 2012 fortsatte jag att undervisa på Folkuniversitetets kurs "Diplomerad fastighetsförvaltare". Se länk!

Min del av kursen är att undervisa i avsnittet "Byggnadsobjekt och byggprocesser".

Per Lilliehorn > Lilliehorn Konsult AB > Drottninggatan 33 > 111 51 Stockholm > +46-70-991 83 56

 

per@lilliehorn.se