Lilliehorn Konsult AB


Folkuniversitetet

"Diplomerad fastighetsförvaltare"

våren 2013 + hösten 2013

Våren 2013 fortsatte jag att undervisa på Folkuniversitetets kurs "Diplomerad fastighetsförvaltare". Se länk!

Min del av kursen är att undervisa i avsnittet "Byggnadsobjekt och byggprocesser".

Per Lilliehorn > Lilliehorn Konsult AB > Drottninggatan 33, 2tr > 111 51 Stockholm > +46-70-991 83 56


per@lilliehorn.se

Kunskapsbank fastighetsföretagande:

Föreläsningar, våren 2013

Föreläsning 1, onsdag 13 februari, introduktion till delkursen

AFF 1 - Aff-systemet och objektsbeskrivningen

Föreläsning 2, måndag 4 mars, Så byggdes husen

- byggteknik

Föreläsningen baseras i huvudsak på

"Hur husen byggdes 1880 - 2000"

Byggnaden som system

Föreläsning 3, onsdag 6 mars, Så byggdes husen

- installationsteknik

Föreläsningen baseras i huvudsak på

"Hur husen byggdes 1880 - 2000"

"Varmt och vädrat"


Byggnaden som system

Föreläsning 4, måndag 11 mars, Byggnaden som system

- vanliga fel och brister

Föreläsning 5, onsdag 13 mars, Underhållsplanering

Föreläsning 6, måndag 18 mars, Energieffektivisering 1

Föreläsning 7, onsdag 20 mars, Energieffektivisering 2 

Föreläsning 8, måndag 25 mars, PBL mm

- Plan- och bygglagstiftningen

- Miljölagstiftningen

- Arbetsmiljölagstiftningen

Boverkets Byggregler (BBR), ny! 


Miljöbalken


Arbetsmiljölagen


BasP/BasU

Föreläsning 9, onsdag 27 mars, Fastighetsägarens ansvar

PM Fastighetsägarens ansvar, prel

Föreläsningar hösten 2013

Föreläsning 10, måndag 7 oktober, Entreprenadrätt, föreläsning

- Här kommer jag inte att lägga ut några dokument

Föreläsning 11, onsdag 9 oktober, Hållbarhet, kvalitet och miljö 1

Introduktion, begreppet hållbarhet m m 


Miljökvalitetsmålen


Miljöanpassat byggande, prel 

Gröna hyresavtal

Livscykelbedömningar


Avfall/restprodukter 

Radon, prel

PCB, prel

Föreläsning 12, måndag 14 oktober, Hållbarhet, kvalitet och miljö 2

- Att välja byggmaterial m m

Praktisk övning med Byggvarubedömningen.

Ta med egna bärbara datorer!

Föreläsning 13, onsdag 16 oktober, Entreprenadrätt, övning

- Här kommer jag inte att lägga ut några dokument!

Föreläsning 14, måndag 21 oktober, projektledning

Föreläsning 15, onsdag 23 oktober, 

- Upphandling av förvaltningstjäster

Föreläsning 16, måndag 4 november

- Samarbetsformer HV/HG och Facility Management (PL + LA)

Föreläsning 17, onsdag 6 november

- Kund- och marknadsprocesser, kommersiella lokaler

(Ove Nordqvist, Newsec)

Föreläsning 18, måndag 11 november

- Hyresgästcykeln (LA)- Här kommer jag inte att lägga ut några dokument!

- Finansiering av etablering

- Investeringar

- Ombyggnad

Föreläsning 19, onsdag 13 november

- Hyresgästcykeln (LA)- Här kommer jag inte att lägga ut några dokument!

- Gemensamma marknadsföringsaktiviteter

Föreläsning 20, måndag 18 november (PL/LA)

- Kundrelationer/kvalitet

- Servicemannaskap

Föreläsning 21, onsdag 20 november

- Samarbete genom tjänster/avtal

- Drift- och serviceavtal, ramavtal m m

Föreläsning 22, måndag 25 november

- Patrik Derks föreläsning - Jag har inte fått underlaget ännu

Föreläsning 23, onsdag 27 november

- Samarbete genom tjänster/avtal (PL)

-Aff, förfrågningsunderlag

- Utveckling Aff, Aff 2.0

- Miljöcertifiering

Föreläsning 17, onsdag 7 december,

- Uppsatsseminarium (PL m fl)

- Korta presentationer av elevernas projekt

- Nyckeltal