Lilliehorn Konsult AB


Folkuniversitetet

"Diplomerad fastighetsförvaltare"

våren 2014 + hösten 2014

Våren 2014 fortsatte jag att undervisa på Folkuniversitetets kurs "Diplomerad fastighetsförvaltare". Se länk!

Min del av kursen är att undervisa i avsnittet "Byggnadsobjekt och byggprocesser" m m.

Per Lilliehorn > Lilliehorn Konsult AB > Drottninggatan 33, 2tr > 111 51 Stockholm > +46-70-991 83 56


per@lilliehorn.se

Kunskapsbank fastighetsföretagande:

Föreläsningarna har numrerats efter schemat

Moment "Fastigheter och byggande"

1. Föreläsning, onsdag 5 februari, introduktion

Att skriva uppsats

AFF 1 - Aff-systemet och objektsbeskrivningen

4. Föreläsning, måndag 17 februari, Så byggdes husen

- byggteknik

Föreläsningen baseras i huvudsak på

Så byggdes husen1880 - 2000

Byggnaden som system

5. Föreläsning, onsdag 19 februari, Så byggdes husen

- byggteknik

Föreläsningen baseras i huvudsak på

Så byggdes husen1880 - 2000

Varmt och vädrat

Byggnaden som system


Bygga-bo-dialogens utbildningsmaterial 

6. Föreläsning, måndag 3 mars, Så byggdes husen

- installationsteknik

7. Föreläsning, onsdag 5 mars,

- byggnaden som system

- vanliga fel och brister

- vanliga skador

8. Föreläsning, måndag 10 mars, Underhållsplanering

9. Föreläsning, onsdag 10 mars, Energieffektivisering

10. Föreläsning, måndag 17 mars, Fastighetsägarens ansvar

11.Föreläsning, måndag 7 april, PBL, miljöbalken mm

- Plan- och bygglagstiftningen

- Miljölagstiftningen

- Arbetsmiljölagstiftningen

12. Föreläsning, onsdag 9 april, Nyckeltalsanalys

22. Föreläsning, onsdag 7 maj, Projektledning - Byggprocessen i ett ombyggnadsprojekt

Moment "Hållbarhet, kvalitet och miljö"

47. Föreläsning, måndag 20 oktober, Hållbarhet, kvalitet och miljö 1

Introduktion, begreppet hållbarhet

Miljökvalitetsmålen

Miljöcertifieringssystem

Livscykelbedömningar

Avfall/restprodukter

48. Föreläsning, onsdag 22 oktober, Hållbarhet, kvalitet och miljö 2

- Att välja byggmaterial m m

Praktisk övning med Byggvarubedömningen.

Ta med egna bärbara datorer!

Moment "Kundvård och marknadsföring"

53. Föreläsning PL/LA, måndag 17 november - Samarbetsformer HV/HG

Samarbetsformer (Lennart Andreasson presenterar själv) 


Vad är FM (Facility Management)?

54. Gästföreläsning, onsdag 19 november - "Kund- och marknadsprocesser"

56. Föreläsning, onsdag 26 november,

- AFF - upphandling av förvaltningstjänster

58. Gästföreläsning, onsdag 3 december - "Förvaltarrollen - upphandling och värdeutveckling".

59. Föreläsning, måndag 8 december - Servicemannaskap, presentationsteknik m m

Inlämning av uppsatser

Förberedelse av uppsatspresentation 

60. Uppsatspresentationer, onsdag 10 december.

Korta presentationer av elevernas projekt

Avslutning!