Lilliehorn Konsult AB

Diplomerad fastighetsförvaltare 

Jag undervisade 2011-2017 på Folkuniversitetets kurs Diplomerad fastighetsförvaltare".

Min del av kursen var att undervisa i momenten "Byggnadsobjekt och byggprocesser", "Hållbarhet, kvalitet och miljö" samt "Kundvård och marknadsföring".

Per Lilliehorn > Lilliehorn Konsult AB > Drottninggatan 33, 2tr > 111 51 Stockholm > +46-70-991 83 56


per@lilliehorn.se