Lilliehorn Konsult AB

Diplomerad fastighetsförvaltare

Jag undervisar sedan några år på Folkuniversitetets kurs "Diplomerad fastighetsförvaltare". Se länk!

Min del av kursen är att undervisa i momenten "Byggnadsobjekt och byggprocesser", "Hållbarhet, kvalitet och miljö" samt "Kundvård och marknadsföring".

På följande websidro lägger jag ut material från mina föreläsningar, kompendier, länkar med mera. Här finns material både från pågående och tidigare kurser. Lycka till!

Hjälpmedel:

 

Litteraturtips, byggnadshistoria, stadsplanering:

 

Hustyper, byggnadsteknik m m

  • Hustyper m m
  • Träbyggnadsteknik
  • Tegel, valvslagningsteknik

 

Kunskapsbank fastighetsföretagande:

  • UFOS (Utveckling Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor)
  • Fastighetswiki (Kunskapsbank för fastighetsförvaltning)

     

     

Per Lilliehorn > Lilliehorn Konsult AB > Drottninggatan 33 > 111 51 Stockholm > +46-70-991 83 56

 

per@lilliehorn.se