Lilliehorn Konsult AB

Lilliehorn Konsult AB

Inledningsvis drev jag mitt företag som enskild firma och 2012 övergick jag till att driva verksamheten i aktiebolagsform - Lilliehorn Konsult AB - med i stort sett samma affärsidé som tidgare

"att bistå branschorganisationer, bygg- och fastighetsföretag inom arbetsområdena teknik, miljö och fastighetsförvaltning".

 

Uppdrag, bland annat

 

Sekreteraruppdrag

 • Kretsloppsrådet 1989 - 2012
 • Aff-kommittén 1997 - 2007
 • Byggherrarnas MTK-utskott 1995 -
 • Energialliansen 2006 - 2010

 

Utredningsuppdrag

 • Bygg- och fastighetssektorns avfallshantering (Boverket)
 • Utveckling av LCC-metoder
 • Fastighetskostnader inom Jernhusen

 

Aff-upphandlingar

 • Aff-upphandlingar för Uppsala kommun, Nykvarns kommun och Nykvarns bostäder (Nybo)
 • Aff-upphandlingar för ett antal olika bostadsrättsföreningar
 • Mallar för Aff-upphandlingar för HSB Inköp

 

Utbildningar

 • Förvaltarutbildningar på KTH i Haninge
 • ROT-utbildning på KTH i Haninge
 • Avfallshanteringskurser på KTH
 • Rivningskurser hos BFAB
 • Förvaltarutbildningar på BFAB
 • Diplomerad fastighetsförvaltare på Folkuniversitetet (en av huvudlärarna)
 • Centrumledareutbildning på Folkuniversitetet ("Den hållbara staden")

 

Författaruppdrag

 • Skrift om miljöcertifiering åt UFOS

 

Föreläsaruppdrag

 • Miljökrav vid offentlig upphandling av byggentreprenader

 

Per Lilliehorn > Lilliehorn Konsult AB > Drottninggatan 33 > 111 51 Stockholm > +46-70-991 83 56

 

per@lilliehorn.se