Lilliehorn Konsult AB


Per Lilliehorn

- kort CV


Uppvuxen på en liten gård i Småland i byn Ödängla, vid Kalmarsund

 

Arkitektexamnen, LTH 1978

 

Högskolekurser i kommunal energiplanering och kulturgeografi.


Ledarskapsutbildning vid IFL.

 

35 år inom bygg- och fastighetssektorn.

Starka sidor:


- En bra utredare


- God stilist


- Bra föredragshållare


- Lång erfarenhet av energieffektivisering


- Erfarenhet av organisationsutveckling


- Livslångt engagemang i fastighetförvaltning och fastighetsutveckling


- Lång erfarenhet av miljöfrågor inom bygg- och fastighetssektorn


 Dessutom - Glad och trevlig!

Per Lilliehorn > Lilliehorn Konsult AB > Drottninggatan 33, 2tr > 111 51 Stockholm > +46-70-991 83 56


per@lilliehorn.se