Lilliehorn Konsult AB

Per Lilliehorn

- ett kort CV

 

Uppvuxen på en liten gård i Småland i byn Ödängla, vid Kalmarsund

Arkitektexamnen, LTH 1978

Högskolekurser i kommunal energiplanering och kulturgeografi.

 

Ledarskapsutbildning vid IFL.

35 år inom bygg- och fastighetssektorn.

Starka sidor:

 

- En bra utredare

 

- God stilist

 

- Bra föredragshållare

 

- Lång erfarenhet av energieffektivisering

 

- Erfarenhet av organisationsutveckling

 

- Livslångt engagemang i fastighetförvaltning och fastighetsutveckling

 

- Lång erfarenhet av miljöfrågor inom bygg- och fastighetssektorn

 

Dessutom - Glad och trevlig!

Per Lilliehorn > Lilliehorn Konsult AB > Drottninggatan 33 > 111 51 Stockholm > +46-70-991 83 56

 

per@lilliehorn.se