Lilliehorn Konsult AB

Jag startade företaget 1999 med affärsidén

"att bistå branschorganisationer, bygg- och fastighetsföretag med konsulttjänster inom teknik, miljö och fastighetsförvaltning".

 


Uppdrag, bland annat


Sekreteraruppdrag, byggsektorns ständige sekreterare

 • Kretsloppsrådet 1999 - 2012
 • Aff-kommittén 1997 - 2007
 • Byggherrarnas MTK-utskott 1995 - 2019
 • Energialliansen 2006 - 2010


Utredningsuppdrag

 • Bygg- och fastighetssektorns avfallshantering (Boverket)
 • Utveckling av LCC-metoder
 • Fastighetskostnader inom Jernhusen


Aff-upphandlingar, för bland andra

 • Uppsala kommun
 • Nykvarns kommun och Nykvarns bostäder (Nybo)
 • Bostadsrättsföreningar
 • Mallar för Aff-upphandlingar för HSB Inköp


Utbildningar

 • Förvaltarutbildningar på KTH i Haninge
 • ROT-utbildning på KTH i Haninge
 • Avfallshanteringskurser på KTH
 • Rivningskurser hos BFAB
 • Förvaltarutbildningar på BFAB
 • Diplomerad fastighetsförvaltare på Folkuniversitetet (en av huvudlärarna)
 • Centrumledareutbildning på Folkuniversitetet ("Den hållbara staden")


Författaruppdrag

 • Skrift om miljöcertifiering åt UFOS


Föreläsaruppdrag

 • Miljökrav vid offentlig upphandling av byggentreprenader